Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Werkingssfeer

De cao is van toepassing op alle Groothandels in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen. Dat is iedere natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming voert waarbij uitsluitend of in hoofdzaak de groothandelsfunctie wordt uitgeoefend en/of de verwervingsfunctie met betrekking tot textielgoederen en aanverwante artikelen, al of niet voor eigen rekening en risico, met het doel deze goederen aan wederverkopers en/of bedrijfsmatige gebruikers c.q.institutionele afnemers (in binnen- en buitenland) door te leveren.

Hiervan is uitgezonderd de handelsagent in textielgoederen en aanverwante artikelen als bedoeld in artikel 7:428 van het Burgerlijk Wetboek, die voor de helft of minder dan de helft van de goederenomzet, waaronder begrepen provisieplichtige omzet, de groothandelsfunctie uitoefent, al of niet voor eigen risico, met het doel deze goederen aan eerdergenoemde afnemerscategorieën door te leveren.

Onder werkgever dienen gerangschikt te worden onder andere:

 • Importeurs die onder eigen naam factureren
 • Exporteurs die onder eigen naam factureren
 • Distributeurs die onder eigen naam factureren
 • Converters die onder eigen naam factureren
 • Dochterondernemingen van productiebedrijven, die optreden als handels- of verkoopkantoor en dergelijke

Onder het begrip wederverkopers en/of bedrijfsmatige gebruikers c.q. institutionele afnemers wordt verstaan:

 • Detailhandelaren
 • Gemeenten
 • Supermarkten
 • Instellingen
 • Cash and carry-bedrijven
 • Ziekenhuizen
 • Industriële bedrijven
 • Groothandelaren
 • Organisaties
 • Im- en exporteurs
 • Transitohandelaren en dergelijke
 • Ongeacht of de wederverkopers,gebruikers c.q.afnemers in het binnen- of buitenland gevestigd zijn

Textielgoederen en aanverwante artikelen zijn:

 • Zijde, vlokzijde en bourette
  Cocons van zijderupsen, ruwe zijde, garens en weefsels van zijde van vlokzijde of van bourette. Synthetische en kunstmatige continutextiel. Garens van weefsels van synthetische of van kunstmatige continuvezels.
   
 • Metaalgarens
  Garens en weefsels bestaande uit textielgarens en/of metaalgarens voor kleding, voor stoffering of dergelijk gebruik.
   
 • Wol, paardenhaar (crin) en ander haar
  Wol in enigerlei vorm, kaardgaren, kamgaren van wol, garens en weefsels van wol, van haar of van paardenhaar.
   
 • Vlas en ramee
  Vlas en ramee in enigerlei vorm, garens en weefsels van vlas of van ramee.
   
 • Katoen
  Katoen in enigerlei vorm, garens en weefsels van katoen en bad- of frotteerstof (lussendoek) van katoen.
   
 • Textiel van synthetische of kunstmatige stapelvezels
  Synthetische of kunstmatige stapelvezels in enigerlei vorm, garens en weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels.
   
 • Andere plantaardige textielvezels, papiergarens en weefsels ervan
  Hennep, manillahennep en jute en andere bastvezels, andere plantaardige textielvezels en ook garens en weefsels ervan.
   
 • Tapijtenentapisserieën, fluweel, plucheenchenilleweefsels, lint,passementwerk, tuleenfiletweefsels, kanten borduurwerk
  Tapijten ook indien geconfectioneerd, kelim-sumak, karamanistof en dergelijke, ook indien geconfectioneerd. Tapisserieën met de hand geweven (zoals gobelins,Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd of geconfectioneerd. Fluweel, pluche, lussenweefsel en chenilleweefsel, lint en ook bolduclint, etiketten, insignes en dergelijke artikelen, geweven, niet geborduurd, aan het stuk, in banden of gesneden. Chenillegaren, omwoeld garen, vlechten aan het stuk, ander passementswerk en andere dergelijke versieringsartikelen, aan het stuk, eikels, kwasten, pompons en dergelijke.
   
 • Tule en filetweefsels, bobinetule, kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven
  Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven.
   
 • Watten en vilt, touw en werken van touw, speciale weefsels, geïmpregneerde weefsels en weefsels met een deklaag, technische artikelen van textielstoffen
  Watten en artikelen van watten, scheerhaar (tontisse) en noppen, van textielstof. Vilt en viltwaren, gebonden textielvlies, en ook artikelen daarvan.
   
 • Bindgaren, touw, kabel, en ook netten vervaardigd daarvan
  Weefsels met een deklaag van lijm of van zetmeelachtige stoffen, van de soorten welke gebruikt worden voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foudraalwerk of voor dergelijk gebruik, calqueerlinnen en tekenlinnen, schilderdoek, stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels voor steun- vormen van hoeden en dergelijk gebruik. Linoleum,vloerbedekking bestaande uit een deklaag met een rug van textiel. Elastische weefsels van met rubberdraden verbonden textielstoffen.Brandslangen en dergelijke van textielstoffen. Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden van textielstoffen. Weefsels en artikelen voor technisch gebruik van textielstoffen.
   
 • Brei- en haakwerk
  Niet-elastisch en niet-gegummeerd brei- of haakwerk, aan het stuk, handschoenen en wanten en dergelijke, kousen, onderkousen, sokken, voetjes en dergelijke, onderkleding, bovenkleding, kledingtoebehoren. Brei- of haakwerk, elastisch of gegummeerd, aan het stuk, en artikelen daarvan (kniestukken en spataderkousen daaronder begrepen).
   
 • Kleding en kledingtoebehoren van textiel
  - Heren- en jongensbovenkleding
  - Dames-, meisjes- en kinderbovenkleding
  - Heren-, jongens-, dames-, meisjes- en kinderonderkleding
  - Kragen, boorden, fronten en manchetten, zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofd- en halsdoeken, mantilla’s, sluiers, voiles en dergelijke artikelen en dassen
  - Korsetten, jarretelgordels, corselets (gaines), bustehouders, bretels, jarretels, kousenbanden, sokophouders en dergelijke artikelen, van weefsel, ook indien elastisch
  - Handschoenen, wanten en dergelijke, kousen en sokken, andere dan die van brei- of haakwerk
  - Andere geconfectioneerde kledingtoebehoren, sous-bras, schoudervullingen, en dergelijke opvulstukken voor kleding, gordels en koppels, moffen, overmouwen, enzovoort
   
 • Andere geconfectioneerde artikelen van textielstoffen
  Tafel-, bedden- en huishoudlinnen. Gordijnen,vitrages en andere artikelen voor stoffering. Zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke, tenten en kampeerartikelen.
   
 • Aanverwante artikelen
  Artikelen die met bovengenoemde goederen gebruikt of toegepast worden, of een onderdeel ervan vormen, of als hulpmiddel of gereedschap erbij nodig zijn

Waarom lid
worden?

 • Inspraak
 • Hulp
 • Kennis
 • Korting
 • Netwerk
Lid worden