Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Scholing

De branche kent een subsidieregeling voor scholing. Kosten van scholing en opleiding kunnen worden vergoed via het Fonds Kollektieve Belangen (FKB), tot een bepaald maximum per werknemer. Het FKB is een gezamenlijk initiatief van werkgeversorganisatie SCTX en werknemersorganisaties De Unie, FNV en CNV. Voor meer informatie zie de websites https://fkbtextiel.nl en http://www.textraining.nl

Contactgegevens FKB Tex

Als u vragen heeft over de premienota’s of de premie-inning, dan kunt u contact opnemen met:

TKP Pensioen
Postbus 5134
9700 GC Groningen
T (050) 582 18 93 (maandag tot en met vrijdag, 09.00 tot 17.00 uur)
werkgever@sffkbtex.nl

Voor bestuurlijke en subsidieaanvragen kunt u zich wenden tot:

Kastrop Fonds Beheer B.V.  (KFB)
Angelo Kastrop
De Bouwkamp 1e
6576 JX  OOIJ

Mobiel; 06 10 27 83 88
Email: : angelo@kfb-beheer.nl


€ 1.750,-- opleidingstegoed speciaal voor jou!

We bieden jou deze cheque aan namens de textielbranche. Grijp jij deze kans?
Zorg dat je ook in de toekomst inzetbaar blijft in onze branche. Op www.textraining.nl vind je een groot aantal opleidingen die je daarbij kunnen helpen.

En waarvoor ook nog eens een aanzienlijke subsidie beschikbaar is. Ga in overleg met je werkgever. Hij kan je hierover meer vertellen.

Waarom lid
worden?

  • Inspraak
  • Hulp
  • Kennis
  • Korting
  • Netwerk
Lid worden