Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van deze website. Door deze pagina's te raadplegen stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is een uitgave van het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel en Aanverwante Artikelen (SCTX). Het SCTX stelt gegevens op deze website alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Het SCTX aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's zijn eigendom van of in licentie bij het SCTX en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Waarom lid
worden?

  • Inspraak
  • Hulp
  • Kennis
  • Korting
  • Netwerk
Lid worden