Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Over SCTX

Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (SCTX) is in de Textielgroothandel de enige werkgeversorganisatie, die namens haar leden cao’s en een bedrijfstakpensioenregeling afsluit met de werknemersorganisaties De Unie, FNV en CNV.

Het gaat om de arbeidsvoorwaarden-cao en de cao voor het Fonds Kollektieve Belangen (FKB). Daarnaast is er een bedrijfstakpensioenfonds verplichtgesteld Bpf Detailhandel.

Doordat de cao’s algemeen verbindend zijn verklaard, hebben deze kracht van wet en zijn ze voor de gehele branche van toepassing, voor zowel leden als niet-leden. Leden van SCTX kunnen rechtstreeks invloed uitoefenen op de inhoud van de betreffende cao’s. Lees hier meer over de arbeidsvoorwaarden-cao.

SCTX heeft ongeveer 300 leden. Zowel kleine, middelgrote als grote groothandelaren zijn aangesloten als lid. De bedrijven zijn actief in zowel fashion als woningtextiel in de meest brede zin van het woord. Ook bedrijven met aanverwante artikelen zoals fournituren en textiele verpakkingen vallen onder onze cao’s. Meer over de werkingssfeer leest u hier.

SCTX is zowel lid van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) en van het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG). Leden van SCTX kunnen gebruik maken van de member benefits van NVG en van de telefonische en digitale vraagbaak: de AWVN werkgeverslijn. Bovendien kunnen SCTX-leden ook gebruik maken van de betaalde adviesdiensten van AWVN.

Het bestuur van SCTX streeft ernaar de vereniging op de meest efficiënte wijze te organiseren. Dit doen wij door gebruik te maken van ingehuurde expertise bij NVG en AWVN. Daarmee houden wij de dienstverlening op een hoog niveau en de kosten laag. Zo is een lidmaatschap al mogelijk vanaf € 35,- per jaar (één t/m vijf medewerkers). Voor het geld hoeft u het niet te laten! Kijk hier wat uw kosten voor een lidmaatschap zijn.

Waarom lid
worden?

  • Inspraak
  • Hulp
  • Kennis
  • Korting
  • Netwerk
Lid worden