Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Nieuws

13 maart 2023 Opnieuw record in loonafspraken

Cao-maandberichten van Werkgeversvereniging AWVN over de loonontwikkeling in 2023.
Lees meer

09 maart 2023 Dit moeten werkgevers weten over de nieuwste CPB ramingen

De 10 belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor werkgevers uit de CPB-ramingen zoals deze 9 maart 2023 zijn gepresenteerd.
Lees meer

09 maart 2023 Wijzigingen directieteam AWVN

Judith van der Hulst verlaat de directie van AWVN en wordt algemeen directeur Actor. Het directieteam wordt uitgebreid met Anne Megens en Marloes Arbouw. AWVN-nieuwsbericht van donderdag 9 maart 2023.
Lees meer

28 februari 2023 Werkgevers: mentale gezondheid werknemers verbeteren

Uit het AWVN-onderzoek blijkt dat mentale klachten vaak ontstaan door een combinatie van omstandigheden in zowel de werk- als de privésfeer. Er zijn zorgen over de thuissituatie, door bijvoorbeeld mantelzorg of financiële zorgen, of werknemers leggen zichzelf hoge druk op om te excelleren. Werkdruk wordt in het AWVN-onderzoek het vaakst genoemd als werkgerelateerde oorzaak van mentale klachten en deze loopt op door de krapte op de arbeidsmarkt.
Lees meer

23 februari 2023 Verplichte certificering voor uitleners

Het wordt verplicht voor bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen om een certificaat te hebben. Bedrijven die arbeidskrachten inlenen mogen dan alleen nog maar gebruik maken van de diensten van uitleners met een certificaat. De Arbeidsinspectie (NLA) gaat dat controleren en op overtreding komt een bestuurlijke boete te staan.
Lees meer

20 februari 2023 Wet bescherming klokkenluiders: nu al aan de slag (update)

Op 24 januari 2023 is het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet past de huidige Wet Huis klokkenluiders aan.
Lees meer

19 februari 2023 Minimumuurloon op basis van 36 urige werkweek: Eerste Kamer akkoord

Minimumuurloon op basis van 36-urige werkweek: Eerste Kamer akkoord
Lees meer

17 februari 2023 Eerste sessie over gelijke kansen van dit jaar over inclusief werven en selecteren

3 vragen aan Diante van de Wouw (CZ) over inclusief werven en objectief selecteren en 3 vragen aan Jos van Delft (Start Foundation) over Open Hiring.
Lees meer

14 februari 2023 Europese richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners verlengd

Nieuwsbericht werkgeversvereniging AWVN: Europese richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners verlengd tot 4 maart 2024. Dit geldt echter niet voor alle categorieën.
Lees meer

09 februari 2023 STAP budget leidt in huidige vorm onvoldoende op voor kansrijke beroepen

STAP-regeling: Goed nieuws dat veel mensen een opleiding willen volgen en regie willen nemen over hun loopbaan. AWVN plaatst wel een aantal kanttekeningen.
Lees meer

Waarom lid
worden?

  • Inspraak
  • Hulp
  • Kennis
  • Korting
  • Netwerk
Lid worden