Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Nieuws

19 september 2023 Prinsjesdag begroting 2024

Op Prinsjesdag (19 september 2023) maakt de regering de Rijksbegroting voor 2024 bekend. Op deze pagina zet AWVN de belangrijkste kabinetsvoorstellen voor komend jaar op een rij en brengen we de gevolgen voor werkgevend Nederland in kaart. 
Lees meer

18 september 2023 Jong AWVN met minister Van Gennip in gesprek over jongeren op de arbeidsmarkt

Welke impact hebben werk en de aanstaande arbeidsmarktplannen op jongeren? Vertegenwoordigers van het SER Jongerenplatform gingen hier begin september over in gesprek met Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Namens Jong AWVN was Ruben Smit aanwezig.
Lees meer

15 september 2023 Maandbericht loonontwikkeling augustus 2023

Wat is de loonontwikkeling en hoe staat het met de loonafspraken? Elke maand bijgewerkt. Bekijk het AWVN maandbericht nu.
Lees meer

08 september 2023 Mag een derdelander uit Oekraïne nu nog werken?

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2023 besloten de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor derdelanders op 4 september te bevriezen. De voorlopige bevriezing heeft ook gevolgen voor Oekraïners die in Nederland arbeid in loondienst verrichten. 
Lees meer

07 september 2023 Publieke premies voor WGA en Ziektewet 2024 dalen

De publieke premies voor zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekering als de Ziektewet dalen in 2024.
Lees meer

02 augustus 2023 Tijdelijke bescherming derdelanders uit Oekraïne eindigt 4 september

Vanaf 4 september 2023 vallen zogeheten derdelanders uit Oekraïne niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming. Werkgevers die deze vluchtelingen in dienst hebben, moeten controleren of voor het voor hen nog is toegestaan om vanaf 4 september te werken in Nederland.
Lees meer

13 juli 2023 Internetconsultatie over verlenging IOW

Het kabinet stelt voor de IOW te verlengen met nog eens vier jaar. Het concept voor het wetsvoorstel is voor internetconsultatie aangeboden.
Lees meer

13 juli 2023 Start vereenvoudiging verlofstelsel

De vereenvoudiging van het verlofstelsel (WAZO) is van start gegaan. De eerste voorstellen zijn van administratieve aard.
Lees meer

11 juli 2023 Internetconsultatie wijziging Besluit IKV

Sinds vandaag is de internetconsultatie opengesteld voor ′besluit houdende wijziging van het Besluit van 26 maart 2021, houdende wijziging van het Besluit SUWI en Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de definiëring van de inkomstenverhouding'.
Lees meer

11 juli 2023 Twee internetconsultaties, van belang voor hervorming arbeidsmarkt, van start

Er zijn twee internetconsultaties van start gegaan voor wetsvoorstellen die voortvloeien uit het pakket aan maatregelen dat minister Van Gennip in de voortgangsbrief van 3 april 2023 over hervorming van de arbeidsmarkt heeft opgenomen.
Lees meer

Waarom lid
worden?

  • Inspraak
  • Hulp
  • Kennis
  • Korting
  • Netwerk
Lid worden