Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Nieuws

22 mei 2024 Personeelsbehoud bij crisis: internetconsultatie

Het wetsvoorstel Personeelsbehoud bij crisis is in internetconsultatie gegaan. Het wetsvoorstel maakt deel uit van het arbeidsmarkthervormingspakket.
Lees meer

21 mei 2024 Wet toelating terbeschikkingstelling arbeidskrachten uitgesteld

De Wet toelating terbeschikkingstelling arbeidskrachten is uitgesteld, tot naar verwachting 2026.
Lees meer

16 mei 2024 Eerste reactie AWVN op regeerakkoord: ‘Zet in op voorspelbare overheid met duidelijk beleid’

De PVV, VVD, NSC en BBB hebben een hoofdlijnenakkoord gesloten. Het akkoord staat vol met optimistische plannen voor een gezonde economie, minder regeldruk voor bedrijven en een goed vestigingsklimaat. De focus ligt komende periode voornamelijk op de uitvoering. Werkgeversvereniging AWVN hoopt daarbij op een stabiel overheidsbeleid, die de ambities van de politieke partijen kan waarmaken.
Lees meer

14 mei 2024 Grote meerderheid werkgevers keert vergoeding uit voor woon werkverkeer en thuiswerken

Nederlandse werkgevers verstrekken op grote schaal vergoedingen voor woon-werkverkeer. Naar schatting 3,35 miljoen werknemers ontvangen gezamenlijk meer dan 2 miljard euro voor deze kosten. Dankzij een hogere fiscale vrijstelling vallen de vergoedingen ook steeds ruimer uit. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding’ van AWVN.
Lees meer

13 mei 2024 Maandbericht loonontwikkeling

Wat is de loonontwikkeling en hoe staat het met de loonafspraken? Elke maand bijgewerkt. Bekijk het AWVN maandbericht nu.
Lees meer

01 mei 2024 In 2023 aantal stakingen weer toegenomen

In 2023 waren er 52 werkstakingen, waarbij in totaal 17.000 werknemers betrokken waren. In totaal gingen er daardoor 142.000 arbeidsdagen verloren. Dit meldt het CBS.
Lees meer

30 april 2024 Gemiddelde pensioenleeftijd loopt op naar bijna 66 jaar

De gemiddelde pensioenleeftijd is in 2023 opgelopen naar 65 jaar en 11 maanden, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Lees meer

26 april 2024 Oproep: denk aan raamovereenkomst gewoonlijk telewerken bij grensarbeid!

Tot dusverre zijn er slechts 1.500 aanvragen binnengekomen bij de SVB - en gelet op het grote aantal grensarbeiders, is dat heel weinig. Een ieder wordt derhalve opgeroepen om voor 1 juli 2024 een aanvraag in te dienen.
Lees meer

23 april 2024 Concurrentie om personeel jaagt werkgevers op kosten

Concurrentie om personeel te werven en te behouden dwingt werkgevers om alle registers open te trekken. Vooral financiële middelen zoals een aanbrengpremie en hoger inschalen zijn populair, maar ook persoonlijke aandacht en het verbeteren van de werk-privé-balans behoren tot de ingezette middelen. Dat blijkt uit het onderzoek Meer doen met wat je in huis hebt. AWVN-ledenonderzoek personeelstekorten 2024 van werkgeversvereniging AWVN.
Lees meer

22 april 2024 Lage inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) afschaft. Dit betekent dat per 1 januari 2025 de tegemoetkoming vervalt die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen.
Lees meer

Waarom lid
worden?

  • Inspraak
  • Hulp
  • Kennis
  • Korting
  • Netwerk
Lid worden