Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Nieuws

17 april 2024 Minimumloon stijgt per 1 juli 2024 naar 13,68 euro

Op 1 juli 2024 wordt het minimumloon geïndexeerd met 3,1 procent. Daarmee stijgt het minimumuurloon van 13,27 euro naar ongeveer 13,68 euro per uur. Er is geen sprake van een extra verhoging.
Lees meer

15 april 2024 Maandbericht loonontwikkeling

Wat is de loonontwikkeling en hoe staat het met de loonafspraken? Elke maand bijgewerkt. Bekijk het AWVN maandbericht nu.
Lees meer

12 april 2024 Meer mogelijkheden voor overwerk bij vaste contracten

Vanaf 1 januari 2025 zijn er meer mogelijkheden voor werknemers met een vast contact die willen overwerken. Dit vanwege een verruiming van de premiedifferentiatie in de WW. Afgesproken is dat de grens voor uitzondering van de 30%-toets voor voltijdscontracten wordt verlaagd naar contracten met gemiddeld 30 uur per week.
Lees meer

11 april 2024 Het verlofstelsel moet eenvoudiger: kabinet zet in op drie verlofsoorten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het verlofstelsel vereenvoudigen. Op woensdag 10 april is daarvoor een voorstel wereldkundig gemaakt. In een brief naar de Tweede Kamer staat dat het kabinet de vele verschillende regelingen terug wil brengen tot drie verlofsoorten.
Lees meer

27 maart 2024 AWVN: ‘Blijven inzetten op praktische hulpmiddelen tegen discriminatie’

Het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is op 26 maart 2024 niet aangenomen door de Eerste Kamer.
Lees meer

22 maart 2024 Booking.com sluit verplicht aan bij PGB: wat zijn de gevolgen?

Booking.com moet zich met terugwerkende kracht tot en met 1999 aansluiten bij pensioenfonds PGB. Wat zijn de gevolgen?
Lees meer

21 maart 2024 Belastingdienst publiceert ‘Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024’

De Belastingdienst bereidt zich voor op het opheffen van het handhavingsmoratorium arbeidsrelaties per 1 januari 2025. 
Lees meer

19 maart 2024 Werkgevers en werknemers: gezamenlijke aanpak grensoverschrijdend gedrag

Te veel werkenden in Nederland hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben daarom vanuit de Stichting van de Arbeid een gezamenlijke aanpak ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag. Dit deden ze in nauwe samenwerking met het bureau van de regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Lees meer

12 maart 2024 RVU regeling: 25.000 werknemers maken er gebruik van

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de RVU- en MDIEU-regeling voor de tweede keer laten evalueren. De belangrijkste conclusies van de evaluatie (voorjaar 2024) op een rij.
Lees meer

11 maart 2024 Alle cijfers pensioenregelingen en transitieplannen in één overzicht

Werkgeversvereniging AWVN heeft deze week het pensioendashboard gelanceerd. In de online-omgeving worden alle cijfers en afspraken verzameld uit nieuwe pensioenregelingen. Ook zijn transitieplannen met afspraken voor het nieuwe pensioenstelsel in te zien. Het is de eerste omgeving waar deze data op één plek inzichtelijk zijn gemaakt. Leden van AWVN kunnen de gegevens gebruiken om een ‘pensioenbenchmark’ uit te voeren.
Lees meer

Waarom lid
worden?

  • Inspraak
  • Hulp
  • Kennis
  • Korting
  • Netwerk
Lid worden