Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Nieuws

02 juni 2023 Op excursie naar Brussel: complex maar steeds relevanter

De jaarlijkse excursie met AWVN-leden ging dit jaar naar Brussel. Directeur Beleid en Advies Anne Megens was een van de AWVN’ers die met zo’n vijftien leden anderhalve dag in de Europese wijk van Brussel doorbracht. De conclusie: ‘Brussel’ is enorm complex, maar wordt steeds belangrijker, ook voor Nederlandse werkgevers.
Lees meer

01 juni 2023 Loondoorbetaling zieke doorwerker naar 6 weken

De loondoorbetaling bij ziekte van medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd gaat vanaf 1 juli 2023 van 13 naar 6 weken.
Lees meer

31 mei 2023 Eerste versie ′Meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag’

De eerste versie van ′Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer′ is verschenen.
Lees meer

30 mei 2023 Wet toekomst pensioenen gaat in op 1 juli 2023

AWVN-nieuwsbericht: 30 mei 2023 heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp).
Lees meer

26 mei 2023 Verplichte vertrouwenspersoon stap dichterbij

Verplichte vertrouwenspersoon stap dichterbij nu de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel heeft aangenomen dat werkgevers met die strekking.
Lees meer

25 mei 2023 Plan van aanpak uitgebreid met visie werknemer en werkgever op re integratie

Arbeidsongeschiktheid: in het plan van aanpak moet vanaf 1 juli 2023 de visie op de re-integratie van zowel de werkgever als de werknemer zijn vastgelegd.
Lees meer

22 mei 2023 Handreiking rapportageverplichting CO2 uitstoot

De handreiking Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit is bedoeld om werkgevers te helpen met de jaarlijkse rapportageverplichting, die op 1 januari 2024 ingaat.
Lees meer

17 mei 2023 SER adviseert over toekomst arbeidsomstandigheden

De SER heeft in een advies aangegeven dat de arbeidsomstandigheden in Nederland moeten verbeteren. Vooral preventie moet meer aandacht krijgen.
Lees meer

16 mei 2023 Maandbericht loonontwikkeling 2023: april

Laatste maandbericht loonontwikkeling/loonafspraken van werkgeversvereniging AWVN; overzicht van alle maandberichten loonontwikkeling 2023.
Lees meer

15 mei 2023 Pensioenleeftijd gemiddeld 65 jaar en 8 maanden

Bericht van het CBS. De pensioenleeftijd van de werknemer was in 2022 gemiddeld 65 jaar en 8 maanden.
Lees meer

Waarom lid
worden?

  • Inspraak
  • Hulp
  • Kennis
  • Korting
  • Netwerk
Lid worden