Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Nieuws

28 september 2022 Netwerk Gelijke kansen van start gegaan!

De eerste online sessie van het netwerk gelijke kansen van AWVN en De Normaalste Zaak is een feit. Het gaat om een serie bijeenkomsten voor HR-professionals en mensen met een leidinggevende functie die willen weten op welke terreinen en op welke manieren je gelijke kansen in je organisatie kunt bevorderen.

27 september 2022 Wettelijk minimumloon in 2023

Het kabinet past het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2023 aan met 10,15%. AWVN informeert u over de plannen.

26 september 2022 Lange termijnstrategie corona: sectorplannen en maatregelenladders

Het kabinet heeft de lange-termijnstrategie voor de omgang met het coronavirus gedeeld. Uitgangspunt is het openhouden van de samenleving. Belangrijk onderdeel van de lange-termijnstrategie zijn de sectorplannen en maatregelenladders.

20 september 2022 Prinsjesdag 2022 en de Rijksbegroting voor 2023

Analyses van de experts en een eerste reactie van Werkgeversvereniging AWVN op de Rijksbegroting 2023 zoals deze op Prinsjesdag, 20 september 2022, is gepresenteerd.

16 september 2022 EP: nieuwe richtlijn toereikend minimumloon

Op 14 september 2022 heeft het Europees Parlement de richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie goedgekeurd.

15 september 2022 Loonafspraken ook in augustus hoog

Cao-maandberichten van Werkgeversvereniging AWVN over de loonontwikkeling in 2022.

09 september 2022 ‘Arbeidsuurverlenging terug op cao tafels in strijd tegen arbeidsmarktkrapte

Cao-maandberichten van Werkgeversvereniging AWVN over de loonontwikkeling in 2022.

06 september 2022 Gelekte kabinetsplannen minimumloon

Er zijn kabinetsplannen gelekt over verhoging van het minimumloon. Wat is er nu bekend en wat betekent dit voor werkgevers?

06 september 2022 WNT: algemeen bezoldigingsmaximum 2023 gepubliceerd

Het algemeen bezoldigingsmaximum 2023 in het kader van de WNT (Wet normering topinkomens) is vastgesteld op € 223.000.

02 september 2022 Aanpak mismatch sociaal medisch beoordelen en hardheden WIA

Welke maatregelen stelt minister van SZW Van Gennip voor om de achterstanden bij (her)beoordelingen voor de WIA aan te pakken? Lees het hier

Waarom lid
worden?

  • Inspraak
  • Hulp
  • Kennis
  • Korting
  • Netwerk
Lid worden