Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Nieuws

28 juni 2022 Kabinetsaanpak arbeidsmarktkrapte: einde in zicht?

Kabinet presenteert plannen voor aanpak arbeidsmarktkrapte. AWVN is hierover te spreken, maar mist oplossingen voor de korte termijn.

27 juni 2022 AWVN werkgeversbijdrageregeling verhoogd

De AWVN-werkgeversbijdrageregeling is verhoogd, aangezien vakbond FNV haar contributie voor 2022 heeft verhoogd. De regeling loopt tot 1 januari 2023.

22 juni 2022 Wat betekent de inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

Wat betekent de inwerkingtreding op 1 augustus 2022 van de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

20 juni 2022 AWVN tevreden over ‘grote compromisbereidheid’ in cao overleg

Tussenevaluatie cao-seizoen 2022, AWVN: Werkgevers zitten in het cao-overleg 2022 in toenemende mate klem tussen arbeidsmarktkrapte en economische onzekerheid. Juni 2022.

17 juni 2022 Loonafspraken opnieuw hoger

Cao-maandbericht van AWVN, mei 2022: de loonafspraken bevinden zich inmiddels op pre-coronaniveau.

14 juni 2022 Aparte grensarbeidsregelingen stoppen 1 juli – wat nu?

Op 1 juli 2022 vervallen de speciale grensarbeidsregelingen met België en Duitsland. Dat heeft consequenties op belastingtechnisch vlak en voor de sociale zekerheid.

13 juni 2022 Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: implementatie richtlijn nadert

Wat betekent de inwerkingtreding op 1 augustus 2022 van de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

03 juni 2022 Samenloop wettelijk ouderschapsverlof en cao/avr

Wees bedacht op samenloop wettelijk ouderschapsverlof en cao/avr.

03 juni 2022 Rekenregels juli 2022

Rekenregels per 1 juli 2022.

23 mei 2022 Hogere onbelaste reiskostenvergoeding geeft ruimte

Nu het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding al eerder wil verhogen, biedt dat ruimte voor nieuwe afspraken tussen werkgevers en werknemers.

Waarom lid
worden?

  • Inspraak
  • Hulp
  • Kennis
  • Korting
  • Netwerk
Lid worden