Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Nieuws

20 september 2021 AWVN: ‘FNV wil veel te veel’

Reactie AWVN op arbeidsvoorwaardennota FNV 2021: 'De veelheid aan wensen van de vakbond klinkt sympathiek, maar is niet realistisch.'

20 september 2021 Mag een werkgever vragen of een werknemer gevaccineerd is?

De sites van de Rijksoverheid en de Autoriteit Persoonsgegevens melden sinds kort dat de werkgever aan werknemers toch mag vragen of ze gevaccineerd zijn. Wat mag er nu precies wel en niet? Wat vindt AWVN en wat raden wij werkgevers aan? Nieuwsbericht AWVN, 20 september 2021.

15 september 2021 Wat u als werkgever moet weten over de laatste versoepeling van de coronamaatregelen

Versoepelingen van coronamaatregelen vanaf 25 september 2021: wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwsbericht AWVN, 15 september 2022.

15 september 2021 Onderdelen NOW aangepast: onder andere NOW 1 subsidie tot 31 oktober

Nieuwsbericht AWVN van 15-9-2021: Aanpassing NOW op onderdelen, o.a. aanvraag NOW-1 tot 31-10-2021 (aanvullingen later); accountantsprotocol / standaarden en meer.

14 september 2021 Cao maandbericht: onderhandelingen komen weer op gang

Cao-maandbericht juli 2021. Met een gemiddelde loonafspraak van 2,3 procent is in juli de opwaartse lijn in cao’s doorgezet.

13 september 2021 WNT: algemeen bezoldigingsmaximum 2022 gepubliceerd

Het algemeen bezoldigingsmaximum 2020 in het kader van de WNT (Wet normering topinkomens) is vastgesteld op € 201.000.

07 september 2021 Vanaf 2022 zijn rookruimtes verboden

Vanaf 2022 mag u geen rookruimte meer hebben in uw bedrijf, anders overtreedt u het rookverbod. Denk dus tijdig na over uw rookbeleid.

04 september 2021 Werkgevers: vaccinatiestatus vastleggen voor deel werknemers

Nieuwsbericht AWVN 4 september 2021: Ledenonderzoek geeft duidelijk aan dat in de huidige situatie werkgevers voor een onmogelijke opdracht worden gesteld: zij bevinden zich in spagaat tussen veiligheid en privacy.

02 september 2021 Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2022 iets omhoog

Het UWV heeft de premeis voor de Werkhervattingskas (WGA- en ZW-premies) voor 2022 vastgesteld.

20 augustus 2021 Arbovoorziening werkplek thuis: gerichte vrijstelling bij eigen bijdrage?

Hoe zit het met een eigen bijdrage die een werknemer betaalt voor een duurdere uitvoering van een arbovoorziening? Blijft de gerichte vrijstelling van toepassing? Wanneer geldt een gerichte vrijstelling bij de werkplek thuis?

Waarom lid
worden?

  • Inspraak
  • Hulp
  • Kennis
  • Korting
  • Netwerk
Lid worden