Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Nieuws

18 mei 2022 Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

Overzicht van de brutobedragen voor het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022.

12 mei 2022 Loonafspraken lopen sterk op

Cao-maandbericht van AWVN, maart 2022: de loonafspraken bevinden zich inmiddels op pre-coronaniveau.

10 mei 2022 Inflatie: feiten en fabels voor het cao overleg

Na jaren van onafgebroken koopkrachtstijging zullen de meeste werknemers in 2022 te maken krijgen met een koopkrachtdaling. Hoofdoorzaak van deze koopkrachtdaling is de ongekend hoge inflatie in 2022.

06 mei 2022 Registratie CO2 uitstoot zakelijk verkeer: wat staat u te doen?

Grote werkgevers moeten vanaf 2023 de CO2-uitstoot van zakelijk en woon-werkverkeer gaan registreren. Wat betekent dat voor uw administratie?

22 april 2022 Taskforce zoekt praktische oplossingen voor arbeidsmarktkrapte

Met de Taskforce krapte arbeidsmarkt wil AWVN-directeur Raymond Puts laten zien dat werkgevers zelf al veel kunnen doen om de krapte te bestrijden.

15 april 2022 Loonafspraken terug op pre coronaniveau

Cao-maandbericht van AWVN, maart 2022: de loonafspraken bevinden zich inmiddels op pre-coronaniveau.

15 april 2022 Vergoeding Engelse vertaling kernbepalingen cao’s verlengd

Het ministerie van SZW vergoedt ook in 2022 en 2023 de kosten voor het vertalen van de kernbepalingen in algemeen verbindend verklaarde cao's.

12 april 2022 Veel werkgevers bereid tot compensatie brandstofkosten

Ledeonderzoek Werkgeversvereniging AWVN: Bijna helft werkgevers bereid tot aanpassen mobiliteitsregeling om hoge brandstofkosten. Zorgen om personeel. April 2022.

04 april 2022 Nieuwe pensioenwet: sociale partners staan voor stevige opgave

Wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen naar Tweede Kamer; sociale partners en pensioenuitvoerders staat stevige klus te wachten.

01 april 2022 Vrij werken voor Oekraïners en meldingsplicht

Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 op basis van een arbeidsovereenkomst vrij werken in Nederland. Wel geldt er een meldingsplicht.

Waarom lid
worden?

  • Inspraak
  • Hulp
  • Kennis
  • Korting
  • Netwerk
Lid worden