Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Waarom lid worden?

  • Inspraak

  • Hulp

  • Kennis

  • Korting

  • Netwerk

Zit u ergens mee? Stel hier uw vraag

Vraag

Onze leden

Bpf Tex en Pensioenfonds Detailhandel sluiten overeenkomst

Bpf Tex heeft het voornemen om per 1 januari 2017 de pensioenregeling over te dragen aan Pensioenfonds Detailhandel. De beide fondsen hebben de eerste stap gezet in hun samenwerking door het tekenen van een principe-overeenkomst.

Voor het persbericht klik hier.

Het bestuur van SCTX is op basis van de thans bekende feiten van mening dat de aansluiting in het belang is van alle deelnemers, zowel werkgevers als werknemers.

Zodra inhoud en planning meer concreet is (vermoedelijk in november a.s.) zal een ledenbijeenkomst worden belegd om de mogelijke aansluiting te bespreken en vragen te beantwoorden.

Pensioenfonds Detailhandel beheert 17 miljard euro, Bpf-Tex 225 miljoen euro.

Bestuur SCTX

Wij werken samen met
  • NVG
  • AWVN

SCTX
t.a.v. Geo Aldershof

'Malietoren'
Postbus 93002
2509 AA Den Haag

Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag

T 070 - 34 90 747
info@sctx.nl

Disclaimer