Het Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel
in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Waarom lid worden?

  • Inspraak

  • Hulp

  • Kennis

  • Korting

  • Netwerk

Zit u ergens mee? Stel hier uw vraag

Vraag

Onze leden

Nieuwe arbeidsvoorwaarden-CAO

Op 13 juni 2017 hebben CAO-partijen overeenstemming bereikt over een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe arbeidsvoorwaarden-CAO in de groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen.

In de algemene ledenvergadering van het Sociaal Comité van Werkgevers in de Textielgroothandel en Aanverwante Artikelen (SCTX) op 30 juni jl. is ingestemd met het bereikte onderhandelaarsakkoord.

Ook bij de vakbonden hebben de leden ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.

Met het akkoord van de CAO-partijen is een nieuwe CAO afgesloten. Zodra de nieuwe CAO-tekst gereed is, is deze te downloaden onder het kopje CAO.

Bestuur SCTX

Wij werken samen met
  • NVG
  • AWVN

SCTX
t.a.v. Geo Aldershof

'Malietoren'
Postbus 93002
2509 AA Den Haag

Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag

T 070 - 34 90 747
info@sctx.nl

Disclaimer